Samsung “nẫng” chuyên gia chip từ tay Apple

0 Comments

Thông tin về việc một chuyên gia về chip rời Apple để gia nhập Samsung đang thu hút nhiều sự quan tâm. Theo Business Korea, một chuyên gia chip từng làm việc cho Apple trong

Chào tất cả mọi người!

0 Comments

Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn nhé!